15
Thứ năm
Hiển thị event ở đây
Danh ngôn mẫu ở đây
Tên tác giả
4

Ngày Minh Đường Hoàng Đạo

Năm Tân Sửu

Tháng Nhâm Thìn

Ngày Quý Tỵ

Hiện tại:06:45

Giờ Ất Mão

Tiết khí: Thanh Minh

THÁNG 3

Giờ Hoàng Đạo:

Sửu (01 - 03)

Thìn (07 - 09)

Ngọ (11 - 13)

Mùi (13 - 15)

Tuất (19 - 21)

Hợi (21 - 23)