22
Thứ sáu
Hiển thị event ở đây
Danh ngôn mẫu ở đây
Tên tác giả
10

Ngày Hắc Đạo

Năm Canh Tý

Tháng Kỷ Sửu

Ngày Canh Ngọ

Hiện tại:10:49

Giờ Tân Tỵ

Tiết khí: Đại Hàn

THÁNG 12

Giờ Hoàng Đạo:

Tý (23 - 01)

Sửu (01 - 03)

Mão (05 - 07)

Ngọ (11 - 13)

Thân (15 -17)

Dậu (17 - 19)