04
Thứ hai
Hiển thị event ở đây
Danh ngôn mẫu ở đây
Tên tác giả
22

Ngày Hắc Đạo

Năm Quý Mão

Tháng Quý Hợi

Ngày Bính Thân

Hiện tại:04:18

Giờ Canh Dần

Tiết khí: Tiểu Tuyết

THÁNG 10

Giờ Hoàng Đạo:

Tý (23 - 01)

Sửu (01 - 03)

Thìn (07 - 09)

Tỵ (09 -11)

Mùi (13 -15)

Tuất (19 -21)