16
Thứ tư
Hiển thị event ở đây
Danh ngôn mẫu ở đây
Tên tác giả
7

Ngày Hắc Đạo

Năm Tân Sửu

Tháng Giáp Ngọ

Ngày Ất Mùi

Hiện tại:15:25

Giờ Quý Mùi

Tiết khí: Mang Chủng

THÁNG 5

Giờ Hoàng Đạo:

Dần (03 - 05)

Mão (05 - 07)

Tỵ (09 -11)

Thân (15 - 17)

Tuất (19 -21)

Hợi (21 - 23)