26
Thứ năm
Hiển thị event ở đây
Danh ngôn mẫu ở đây
Tên tác giả
26

Ngày Hắc Đạo

Năm Nhâm Dần

Tháng Ất Tỵ

Ngày Kỷ Mão

Hiện tại:09:37

Giờ Mậu Thìn

Tiết khí: Tiểu Mãn

THÁNG 4

Giờ Hoàng Đạo:

Tý (23 -01)

Dần (03 - 05)

Mão (05 - 07)

Ngọ (11 - 13)

Mùi (13 -15)

Dậu (17 -19)