31
Thứ bảy
Hiển thị event ở đây
Danh ngôn mẫu ở đây
Tên tác giả
15

Ngày Hắc Đạo

Năm Canh Tý

Tháng Bính Tuất

Ngày Đinh Mùi

Hiện tại:00:12

Giờ Canh Tý

Tiết khí: Sương Giáng

THÁNG 9

Giờ Hoàng Đạo:

Dần (03 - 05)

Mão (05 - 07)

Tỵ (09 -11)

Thân (15 - 17)

Tuất (19 -21)

Hợi (21 - 23)