19
Thứ ba
Hiển thị event ở đây
Danh ngôn mẫu ở đây
Tên tác giả
14

Ngày Hắc Đạo

Năm Tân Sửu

Tháng Mậu Tuất

Ngày Canh Tý

Hiện tại:02:23

Giờ Đinh Sửu

Tiết khí: Hàn Lộ

THÁNG 9

Giờ Hoàng Đạo:

Tý (23 - 01)

Sửu (01 - 03)

Mão (05 - 07)

Ngọ (11 - 13)

Thân (15 -17)

Dậu (17 - 19)